Các kỳ nghỉ tại San Francisco

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài San Francisco. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Golden Gate Bridge và Alcatraz Island. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở San …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Oakland

San Jose

Sacramento

Carmel