Các kỳ nghỉ tại Bagdad

I-rắc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở I-rắc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bagdad. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Samad (صمد) và Yarmouk. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Bagdad thật sự phù hợp …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Najaf

Sulaymaniyah

Erbil