Các kỳ nghỉ tại Basra

I-rắc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở I-rắc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Basra. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Rome và IRAQ . Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Basra thật sự phù hợp …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Kuwait

Najaf