Các kỳ nghỉ tại Banda Acheh

Indonesia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Indonesia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Banda Acheh. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm PLTD Apung I và Masjid Ulee Lheue. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Banda …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác