Các kỳ nghỉ tại Banjarmasin

Indonesia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Indonesia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Banjarmasin. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Bunyamin Permai II và sampit. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Banjarmasin thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Balikpapan