Các kỳ nghỉ tại Biak

Indonesia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Indonesia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Biak. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Wantai Beach và Warsa Waterfall Biak. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Biak thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác