Các kỳ nghỉ tại Kota Ambon

Indonesia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Indonesia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Kota Ambon. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Pantai Natsepa và Pantai Liang. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Kota Ambon thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác