Các kỳ nghỉ tại Kota Palembang

Indonesia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Indonesia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Kota Palembang. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Palembang Square và Kampung Arab. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Kota Palembang thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Belitung (Tanjung Pandan)