Các kỳ nghỉ tại Surabaya

Indonesia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Indonesia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Surabaya. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Tunjungan Plaza và Suramadu Bridge. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Surabaya thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Malang

Yogyakarta

Semarang

Denpasar