Các kỳ nghỉ tại Aqaba

Jordan
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Jordan? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Aqaba. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Berenice Beach Club và Petra Cave Bar. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Aqaba thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Eilat

Sharm El Sheikh

Tabuk

Amman