Các kỳ nghỉ tại Astana

Ka-zắc-xtan
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ka-zắc-xtan? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Astana. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Khan Shatyr Entertainment Center (Ханшатыр) và Hazret Sultan Mosque. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác