Các kỳ nghỉ tại Beirut

Li-băng
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Li-băng? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Beirut. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Downtown Beirut và ABC Mall Achrafieh. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Beirut thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Damas

Haifa

Larnaca

Tel Aviv