Các kỳ nghỉ tại Blantyre

Malawi
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Malawi? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Blantyre. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Mulanje Mountain Forest Reserve và Mulanje Massif. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Blantyre thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Lilongwe