Các kỳ nghỉ tại Labuan

Malaysia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Malaysia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Labuan. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Chimney Museum và Rickey Stia. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Labuan thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Bandar Seri Begawan

Kota Kinabalu

Miri

Sandakan