Các kỳ nghỉ tại Miri

Malaysia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Malaysia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Miri. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Niah National Park và Luak Esplanade. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Miri thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Bandar Seri Begawan

Bintulu

Labuan

Kota Kinabalu