Các kỳ nghỉ tại Sandakan

Malaysia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Malaysia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Sandakan. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre và Turtle Island Park. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Sandakan …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Tawau

Kota Kinabalu

Labuan

Bandar Seri Begawan