Các kỳ nghỉ tại Bamako

Mali
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Mali? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bamako. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm dogon country và Musee National de Bamako. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Bamako thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác