Các kỳ nghỉ tại Fort-de-France

Martinique
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Martinique? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Fort-de-France. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Martinique Aimé Césaire International Airport và Schoelcher Library. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Fort-de-France …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Castries

Terre-de-Bas

Basse-Terre

Pointe-à-Pitre