Các kỳ nghỉ tại Ciudad Juárez

Mê-xi-cô
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Mê-xi-cô? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ciudad Juárez. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Las Misiones và Parque Central Hermanos Escobar. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Ciudad …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

El Paso

Carlsbad

Chihuahua

Albuquerque