Các kỳ nghỉ tại Ciudad Obregón

Mê-xi-cô
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Mê-xi-cô? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ciudad Obregón. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm La Laguna Del Nainari và OXXO. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Ciudad Obregón …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Hermosillo