Các kỳ nghỉ tại Tây Liêu

Mê-xi-cô
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Mê-xi-cô? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Tây Liêu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Cerro del cubilete và Parque Bicentenario Guanajuato. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Tây …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Aguascalientes

Morelia

Querétaro

San Luis Potosí