Các kỳ nghỉ tại Sittwe

Miến Điện
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Miến Điện? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Sittwe. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Gu Wa Pagoda và New Clock Tower. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Sittwe …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Thandwe

Naypyidaw

Mandalay