Các kỳ nghỉ tại Chişinău

Moldova
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Moldova? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Chişinău. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Malldova và Parcul Dendrariu. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Chişinău thật sự phù hợp …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Iaşi

Odessa International

Bucharest

Sibiu