Các kỳ nghỉ tại Andenes

Na Uy
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Na Uy? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Andenes. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Andoya Space Center. Spaceship Aurora và Whalesafari Andenes. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Tromsø

Kiruna

Bodø

Alta