Các kỳ nghỉ tại Johannesburg

Nam Phi
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Nam Phi? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Johannesburg. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Gold Reef City và Apartheid Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Johannesburg thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác