Các kỳ nghỉ tại Okinawa

Nhật Bản
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Nhật Bản? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Okinawa. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu và Nishi Pier (西桟橋). Thậm chí còn hay hơn …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Kumejima