Các kỳ nghỉ tại Tōkyō

Nhật Bản
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Nhật Bản? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Tōkyō. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Tokyo Tower và Harajuku. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Tōkyō thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Omitama

Matsumoto

Shizuoka

Fukushima