Các kỳ nghỉ tại Blenheim

Niu Di-lân
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Niu Di-lân? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Blenheim. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Cloudy Bay và daniel le brun. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Blenheim thật …

Các điểm đến gần bên

Picton

Wellington

Paraparaumu

Palmerston North