Các kỳ nghỉ tại Peshawar

Pakistan
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Pakistan? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Peshawar. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and City Remains at Sahr-i-Bahlol và lakhkar abad. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Islamabad

Kabul

Srinagar

Sialkot