Các kỳ nghỉ tại Koror

Palau
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Palau? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Koror. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm jellyfish lake và Ulong Passage. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Koror thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác