Các kỳ nghỉ tại Thành phố Panama

Panama
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Panama? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thành phố Panama. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Panama Canal Museum và Casco Viejo . Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác