Các kỳ nghỉ tại Asunción

Paraguay
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Paraguay? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Asunción. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Shopping Center del Sol và Museo de Historia Natural e Indigenista. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác