Các kỳ nghỉ tại Ciudad del Este

Paraguay
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Paraguay? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ciudad del Este. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Friendship Bridge và Paraná River. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Ciudad del …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Asunción

Maringá