Các kỳ nghỉ tại Andahuaylas

Peru
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Peru? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Andahuaylas. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Sondor Archaeological Site và Iglesia San Pedro de Andahuaylas. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Các điểm đến gần bên

Machu Picchu

Cuzco

Arequipa