Các kỳ nghỉ tại Ayacucho

Peru
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Peru? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ayacucho. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Huanta và Sanctuario Pampa de Quinua. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Ayacucho thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Machu Picchu

Cuzco

Lima