Các kỳ nghỉ tại Aix-en-Provence

Pháp
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Pháp? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Aix-en-Provence. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Cours Mirabeau và Atelier Paul Cézanne. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Aix-en-Provence thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Marseille

Avignon

Toulon

Montpellier