Các kỳ nghỉ tại Ajaccio

Pháp
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Pháp? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ajaccio. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Corsica và Café Grandval . Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Ajaccio thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Calvi

Bastia

Alghero

Monte Carlo