Các kỳ nghỉ tại Annecy

Pháp
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Pháp? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Annecy. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Marché de la vieille ville và Palais de l'Isle. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Genève

Lyon

Grenoble

Torino