Các kỳ nghỉ tại Avignon

Pháp
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Pháp? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Avignon. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Palais des Papes và Historic Centre of Avignon. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Avignon …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Marseille

Montpellier

Béziers

Toulon