Các kỳ nghỉ tại Bordeaux

Pháp
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Pháp? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bordeaux. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Le Miroir d'eau và Saint Catherine Street (Rue Sainte-Catherine). Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Bergerac

La Rochelle

Pau

Biarritz