Các kỳ nghỉ tại Chambéry-le-Vieux

Pháp
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Pháp? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Chambéry-le-Vieux. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm La Fontaine des Elephants (Fountain of Elephants) và Lac d'Aiguebelette. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Annecy

Grenoble

Lyon

Genève