Các kỳ nghỉ tại Basco

Philippin
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Philippin? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Basco. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Savidug, Sabtang và Port of Ivana, Batanes. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Basco thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Đảo Green

Đại Đồng

Cao Hùng

Tainan