Các kỳ nghỉ tại Vigan

Philippin
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Philippin? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Vigan. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Historic Town of Vigan và Calle Crisologo. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Vigan thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Đảo Luzon

Manila