Các kỳ nghỉ tại Aguadilla

Puerto Rico
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Puerto Rico? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Aguadilla. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Crash Boat Beach và Aguadilla Ice Skating Arena. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Ponce

San Juan

Punta Cana

La Romana