Các kỳ nghỉ tại Cluj-Napoca

Ru-ma-ni
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ru-ma-ni? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Cluj-Napoca. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Matthias Corvinus Monument và Central Park Simion Barnutiu . Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Sibiu

Oradea

Debrecen

Timişoara