Các kỳ nghỉ tại Castries

Saint Lucia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Saint Lucia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Castries. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Castries Central Market và Choc Beach. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Castries thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Fort-de-France

Bridgetown

Terre-de-Bas

Basse-Terre