Các kỳ nghỉ tại Batticaloa

Sri Lanka
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Sri Lanka? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Batticaloa. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Pasikudah Beach và Sail Lanka Charter. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Batticaloa thật …

Các điểm đến gần bên

Trincomalee

Kandy

Hambantota

Colombo