Các kỳ nghỉ tại Arusha

Tanzania
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Tanzania? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Arusha. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Arusha National Park và Olduvai Gorge. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Arusha thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Lake Manyara

Amboseli

Nairobi

Dodoma