Các kỳ nghỉ tại Barcelona

Tây Ban Nha
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Barcelona. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm La Sagrada Família và Park Güell. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Barcelona …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Gerona

Reus

Perpignan

Carcassonne