Các kỳ nghỉ tại Thành phố Chiang Rai

Thái Lan
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Thái Lan? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thành phố Chiang Rai. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Wat Rong Khun và White Temple (What Rong Khun). Thậm chí còn hay hơn nữa, tận …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Tachilek

Thành phố Chiang Mai

Pai (Mae Hong Son)

Lampang